Kort:

https://sdfekort.dk/spatialmap SDFE-kortviser

https://hkpn.gst.dk Historiske kort på nettet

https://kortviseren.dk/?p=666000,6190000,717.3461&k=esri_sat Luftfoto

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner Klimatilpasningsplaner

 

Lokalt:

https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Lejre&Page=Borger&BBox=676823.1457392612%3B6158334.55773113%3B697538.5617580415%3B6170257.578526505&ThemeLinks=270111%2C276835%2C692093&Background=3690&Client=Auto   Kort over Lejre

 

Museer:

www.lejremuseum.dk  Lejre Museum ligger i landsbyen Gl. Lejre, omgivet af et smukt kuperet og historisk rigt naturområde

 

Foreninger/Klubber:

www.arkaeologi-sda.dk  SDA er en landsforening for alle amatørarkæologer i Danmark, som blev oprettet i 1990

 

Facebook-sider:

https://www.facebook.com/groups/170569886902676/?ref=br_rs Facebook-side for Lejre - Arkæologisk Forening

 

Diverse:

www.fortidsmindeguide.dk  Danmarks digitale fortidsmindeguide

www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder  Fund og fortidsminder. Et nationalt register over fortidsminder

www.fortidensetfrahimlen.dk  enestående muligheder som luftfotoarkæologi rummer i både forskningsmæssig, formidlingsmæssig og i planlægningssammenhænge