Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Herunder kan du læse hvordan Lejre - Arkæologisk Forening bruger de oplysninger du giver foreningen i forbindelse med din indmeldelse, og dine rettigheder vedr. dine kontaktdata.

Navn: Vi vil gerne sikre os, at det er den rigtige person vi har med at gøre, hvis vi skal i telefonisk kontakt eller skrive email.

Adresse: Skal vi sende materiale til dig direkte med posten er din adresse vigtig.

Telefonnummer: I forbindelse med foreningens virke kan det være nødvendig, at skulle ringe dig op/ skrive sms og lave aftaler mm.

Email-adresse: Foreningen vil gerne kunne sende dig information og andre skriftlige beskeder via email.

Om brug at dine kontaktdata: Vi bruger kun dine data intern i foreningen og kun til, at du kan få den rette service i forbindelse med dit medlemskab.

Vi indhenter ikke oplysninger fra tredjepart om dig udfra dine kontaktdata .

Foreningen har på sikker vis dine data samlet et sted i bestyrelsens varetægt. Her er det kun og alene bestyrelsen der har adgang til dine data. Skal andre medlemmer af foreningen have tilgang til dine data, vil vi kontakte dig for tilladelse.

Dine rettigheder vedr. kontaktdata: Du har alle de rettigheder som den europæiske persondatalovgivning foreskriver. Du har herunder ret til at kontakte Lejre - Arkæologisk Forening og få indsigt i hvilke data der er gemt under dit navn, ligesom du kan få rettet eller slettet data.

Samtykke Ved indmelding får du vores velkomstbrev indeholdende denne skrivelse. Når du indbetaler kontingent er det samtidig din ytring om samtykke af vores beskyttelse af dine kontaktdata.

For børn under 16 vil der gælde, at foreningen skriftligt vil indhente samtykke fra forældremyndighedsindehavere.