De higer og søger, amatørarkæologerne, på mark og langs kyst. Og ind i mellem gør flintsamlerne, detektorfolket, folkene i gummistøvler opsigtsvækkende fund fra Danmarks spændende historie. Nu stifter Lejres amatørarkæologer deres egen forening og Lejre Kommune bakker op.

Af Ejvind Krarup Jensen

Du har ganske sikkert set dem når du kører rundt i det grønne Lejre eller nyder en tur langs fjorden, unge og ældre, kvinder og mænd, piger og drenge, der leder efter Danmarkshistorie. Danmarks gamle historie er nemlig rig og i landskabet findes spor fra de første rensdyrjægere, jægertiden, bondestenalder, bronze- og jernalder og vikingetid. Det er dog sin sag selv at finde. For den der ikke ved hvor og hvad man skal se efter; overser oftest dét den trænede jubler over at finde. Dertil kommer det svære, at tyde det man finder. Hvad det er? Hvordan blev det brugt? Hvilke mennesker havde sidst genstanden i hånden før jeg samlede det op? Så er der også spørgsmålet om ejerskab og registrering. Må jeg selv beholde - eller er det så vigtig en del af historien, at jeg – måske mod findeløn må aflevere og så glædes over at have bidraget til den fælles fortælling? Med andre ord, et læringsfælleskab, hvor man deler ud af indsigt og udveksler viden og erfaringer, kunne være en god ide; så god en ide, at to erfarne amatørarkæologer fra Lejre har besluttet at realisere den. Og de inviterer alle interesserede med.

Den lange og den brede
Lynge Hansen slår den muntre tone an, da han bliver fotograferet sammen med Thommas Dam Bruun: ”Vi kunne jo kalde os den lange og den brede.” Lynge Hansen er netop fyldt 60 år, Thommas Dam Bruun er 10 år yngre. Begge er de uddannede folkeskolelærere og arbejder som lærere i henholdsvis Kirke Hyllinge og Holbæk. Lynge Hansen har udover læreruddannelsen en bachelor i Naturgeografi fra Københavns Universitet. De to har begge gennem mange år dyrket arkæologi på amatørbasis og har oparbejdet erfaring og viden. Samtidig har de oplevet en voksende interesse for deres fælles passion, også blandt de unge som de til dagligt underviser.
”Jeg oplever en stor ivrighed for at komme ud og finde og det er jo herligt, at det også fænger hos de unge”, siger Lynge Hansen og tilføjer: ”Interessen kaster langt mere glæde af sig, jo mere man ved og når man deler den med andre. Man lærer simpelthen at finde mere og får endnu større glæde ved de fund man gør. Derfor stifter vi nu en forening, Lejre – Arkæologisk Forening, hvor interesserede i arkæologien kan få et samlingspunkt, hvor viden udvikles i gensidighed gennem mødet med hinanden.”
Lynge Hansen understreger, at den nye forening skal være lokalt funderet og være et bindeled mellem amatøren og det professionelle niveau. Det betyder bl.a. at foreningen, som Lynge Hansen udtrykker det, skal være oplysende på et for lægmand forståeligt sprog, arbejde med unge, skoler og museer og i det hele taget gøre adgangen til vores fortid lettere tilgængelig. Han glæder sig til, at foreningen kan afholde arrangementer, hvor medlemmerne kan få hjælp til at bestemme deres fund og på lidt længere sigt begynde arbejdet med et fundkort, specifikt for Lejre Kommune.
Thommas Dam Bruun supplerer: ”I Lejre Kommune er der mange der sysler med fortiden ude i selve det fysiske landskab. Mange gør sig tanker og opbygger personlig viden, men med Lejre – Arkæologisk Forening, kan vi styrke og samle folks interesse og vi kan bringe en social side ind i billedet. Vi vil koncentrere os om oldtiden, fra jægerstenalderen til vikingetid, hvor Lejre var en kongemagt.”

Lejre Kommune bakker op
I Lejre Kommune ser man med stor velvilje på de to læreres initiativ. Da journalisten vil høre om Lejres socialdemokratiske borgmester, Carsten Rasmussen også kan love, at hjælpe den nye forening lidt med økonomien, bliver der stille i mobiltelefonen, men kun et øjeblik: ”Det er svært, at love at give midler specielt, men der er – også i Folkeoplysningsloven – nogle muligheder. Derudover har vi også nogle puljer og jeg kan love at vi vil se med velvillighed på mulighederne der”, siger Carsten Rasmussen som roser initiativet med den nye forening:
”Foreningens formål, som den for mig er beskrevet, passer meget godt med Lejre Kommune. For det første bor vi jo nærmest oven på spændende fortidsminder og at engagere de unge ’lykkejægere’ så de kommer ud i naturen, lærer om det de ser og måske finder - og ikke mindst indgår i sociale fællesskaber som en sådan forening, det er helt i tråd med vores politik.”
Én af de unge der møder op til den stiftende generalforsamling i Lejre – Arkæologisk Forening den 20. september på Lejre Museum er 14årige Magnus Valdemar Nielsen fra 8. T på Kirke Hyllinge Skole. Siden han gik i 4. Klasse har han været interesseret i at finde ting og sager fra Danmarks fortid. I begyndelsen var det især jægerstenalderens flinteøkser han ledte efter og også fandt et par stykker af; i dag har han investeret i en metaldetektor så han også kan være med når det er de ting turene gælder. For nylig fandt han en mønt, dog så ’ny’ som fra 1800-tallet. Men det bliver ikke ved det, lover han optimistisk: ”Nej, jeg regner med at finde et guldhorn eller to”, ler han.
I så fald må Magnus Valdemar Rasmussen nok sætte sig grundig ind i både registrering og håndtering af Danefæ, men han forsikrer, at han også er tilfreds med mere ’beskedne´, fund:
”Jeg synes det er spændende, at se og forstå, hvordan vi levede dengang vi var jægere. Hvordan vi gik på jagt og hvilke redskaber mennesker fremstillede.”
Alt tyder på, at Magnus Valdemar Rasmussen møder mange med lige så stor entusiasme for Lejre Kommunes oldtid og historie på foreningens stiftende generalforsamling den 20. september 2018, kl. 19-21. På Lejre Museum, Orehøjvej 4 B, 4320 Lejre.
Interesserede kan læse mere i Facebookgruppen Lejre – Arkæologisk Forening