- Lejre - Arkæologisk Forening er en amatørarkæologisk forening der bygger på at styrke medlemmernes faglige viden og etik.

- Foreningen vil medvirke til at bevare eksisterende og truede kulturspor og kulturminder.

- Foreningen er en non-profit organisation der bygger på folkelig opbakning og frivillighed.

- Kontingentet eller andre indtægter går til foreningens drift samt formål.

- Ture, ekskursioner og praktiske aktiviteter er mål for foreningens arbejde.

- Kurser, undervisning og anden formidling med deltagelse af medlemmer samt institutioner i nærområdet er mål for foreningen.

- Foreningen vil søge at fremme børn og unges interesse for Danmarks fortid. Herunder samarbejde med skoler.

- Samarbejde med de kulturhistoriske museer og historiske foreninger og organisationer er et mål. Herunder også bistand ved det fagarkæologiske arbejde.